Hele Webstedet

BUS Gladsaxe - GPS materieludlån - Indhold

GPS materielkasse

 

       

Børne og ungdomsorganisationernes samråd i Gladsaxe http://www.busgladsaxe.dk/ har en materialebank med fælles udstyr for alle de uniformerede korps. Se nærmere om denne materialebank her.

I BUS materialebanken indgår 5 nyere GPS modtagere type Garmin Etrex 20 med genopladelige batterier, kabel til PC, software m. m.. Fra vores første indkøb af GPS modtagere i 2005 findes også 5 ældre gule GPS modtagere type Garmin Etrex.

Disse sider beskriver GPS kassens indhold, sammen med nogle basale vejledninger i brugen af GPS modtagerne og det tilhørende software. Siderne har mest information om de ældre GPS modtagere

Udlån foregår gennem Uffe Ougaard, uffe snabel-a 2lyngby.dk.

Siderne er under opbygning - forslag til spejderaktiviteter med GPS modtagere modtages gerne.

Udskrift

Du kan få en udskriftsvenlig udgave af enkelte sider af webstedet ved at vælge Print Version i venstremenuen. Hvis du vil udskrive hele siden kan du vælge siden Hele Webstedet, og derefter vælge Print Version i venstremenuen.

GPS kassens indhold

GPS kassen indeholder

 

Softwareinstallation

Hvis du vil anvende noget af det medfølgende software kan det installeres direkte herfra. Der findes muligvis nyere udgaver af programmerne på deres respektive hjemmesider

EasyGPS

EasyGPS version 1.3.7 installeres ved at køre programmet SetupEasyGPS.  Den nyeste udgave kan downloades fra http://www.easygps.com. Se forslag til indstilling af programmet her.

GPS Utility

GPS Utility version 4.20.0 installeres ved at køre programmet gpsu4200setup.exe. Den nyeste udgave af GPS Utility kan downloades fra http://www.gpsu.co.uk. Se forslag til indstilling af programmet her.

Udlån

GPS kassen udlånes gennem Uffe Ougaard (uffe snabel-a 2lyngby.dk) til spejder/FDF grupper i Gladsaxe Kommune

Ved henvendelse til Uffe kan kassen reserveres for en periode på 1 - 14 dage. Man kan også aftale udlån af bare 1 eller 2 GPS modtagere.

Kassen (eller enkelte GPS modtagere) afhentes mod kvittering hos Uffe Ougaard på Triumfvej 82C efter nærmere aftale.

Spejder/FDF gruppen der har lånt udstyret hæfter for indholdet og er erstatningspligtig for mistet udstyr.

Udstyret kontrolleres ved returneringen.

Software GPS Utility

Softwarepakken der følger med GPS kassen indeholder demo udgaven af programmet GPS Utility. Demoudgaven har nogle begrænsninger, men må anvendes frit af alle der har lyst. Begrænsningerne består i at demoudgaven kun kan arbejde med et begrænset antal waypoints, og kun kan arbejde med "små" kortfiler, op til 2000*2000 pixels, mens udgaven der er betalt licens for kan arbejde med et meget stort antal waypoints og med meget store kortfiler.

Licens til GPS Utility

Vi har købt én licens til software produktet GPS Utility. Denne licens lånes kun ud sammen med GPS kassen såfremt låneren skriver under på, at han vil slette licensnøglen i softwaren lige så snart GPS kassen returneres til Uffe Ougaard. På den måde lever vi op til licensbetingelserne, der siger at licensen kun må anvendes af en bruger ad gangen.

Vejledninger

Betjening af eTrex

På denne side beskrives betjeningen af eTrex modtageren.

Betjeningsknapper

 

eTrex modtageren har 5 betjeningsknapper

På venstre side er der 3 knapper, der lettest betjenes med venstre hånds tommelfinger:

 • Op/Zoom ud (kan også holdes inde i stedet for at trykke mange gange)
 • Ned/Zoom ind (kan også holdes inde i stedet for at trykke mange gange)
 • ENTER: Valg/Marker Waypoint ved et tryk på 2-3 sekunder

og på højre side er der 2 knapper, der lettest betjens med venstre hånds pege- og langfinger

 • PAGE: Skift Side/Fortryd
 • PWR: On/Tænd/Sluk baggrundslys (Sluk GPS ved et tryk på 2-3 sekunder)

 

Displayet

Displayet har 5 hovedsider. Man skifter imellem dem ved tryk på PAGE knappen.

 Satellit KortKompas Trip Menu 
     

 

Baggrundslys

Man kan altid tænde eller slukke baggrundslyset ved et kort tryk på PWR knappen. Når det er tændt slukker det automatisk efter et tidsrum, men det tænder igen så snart man rører en af betjeningsknapperne.

Marker waypoint

 

Man kan altid markere et waypoint,  der hvor man er, ved at trykke i ca 2 sekunder på ENTER knappen. Det bringer et billede op som vist til venstre.

Hvis man trykker endnu en gang på ENTER bliver waypointet gemt, så man senere kan finde tilbage til det.

Man kan forinden skifte symbol, navn (op til 6 tegn A-Z og 0-0) og koordinater for waypointet ved passende brug af op, ned og ENTER knapperne.

 

Satellitsiden

 

På forsiden vises en oversigt over hvor godt satellitternes signaler modtages. Hvis man er under et tag eller i en tæt skov kan modtagelsen være hindret.

Ved tryk på op og ned skiftes displayets kontrast.

 

 

Kortsiden

 

Kortsiden viser en afbildning af landskabet. På kortet vises waypoints i nærheden og det spor man har bevæget sig.

Når man bevæger sig vises en pil i den retning man bevæger sig, mens der vises en stillestående mand, når man står stille.

Ved tryk på op og ned skiftes kortets målestok. På illustrationen svarer markeringen forneden til 80 meter, så hele skærmens bredde svarer til ca. 160 meter og højden til ca. 320 meter.

  Ved tryk på ENTER vises en menu, hvor man kan vælge et af punkterne med op og ned og derefter trykke ENTER igen.

 

Kompassiden

 

Når man bevæger sig, viser kompasrosen den retning man går lige nu. På  billedet til venstre ses at man er ved at gå  ca. mod vest.

Forneden vises koordinaterne for det sted man er lige nu.

Ved tryk på op og ned vælger man, hvilke data der skal vises forneden. Man kan vælge mellem FART, TRIPTÆLLER, TRIP TID, SOL NEDgang på det sted man er, SOL OPGang på det sted man er, POSITION, HØJDE, PEJLING (til waypoint man er på vej imod), KURS (den retning man går lige nu), MAX SPEED (den højeste fart man har haft), GNS FART (gennemsnitlig fart)

 

Når man har sat GPS modtageren til at GOTO mod et bestemt waypoint, vises det på på kompas siden:

 • Foroven vises at man er på vej mod punkt C, det er 1,13 km væk og man kan være der om 21 minutter hvis man fortsætter med samme hastighed som man har lige nu.
 • Kompasrosen viser med pilen at C ligger i retning Nord. Kompasrosen viser på samme måde som ovenfor hvad vej man bevæger sig (her mod vest). Hvis man vil hen mod waypointet bør man dreje længere mod højre. Når pilen peger lige opad (samtidig med at man bevæger sig) er man på rette vej.
 

Når man trykker på ENTER mens man viser kompas siden, kommer der en menu frem, hvor man kan

 • Nulstille MAX FART målingen
 • Nulstille TRIPTÆLLER
 • Stoppe navigation (d.v.s. holde op med at navigere mod et waypoint).

 

Tripcomputer siden

 På tripcomputeren her kan man se 5 forskellige målinger. Ved tryk på Enter  kan man vælge hvilke data der vises i de 5 felter.

 

Menusiden

 

Fra menusiden kan man vælge forskellige funktioner.

 • Markere et waypoint (samme som at trykke ca 2 sekunder på ENTER knappen.
 • Få oversigt over waypoints og starte navigering mod ét af dem
 • Opsætte ruter
 • Opsætte hvordan GPS modtageren gemmer spor, eller rydde spor
 • Opsætning

Indstilling af eTrex

Det anbefales at indstille eTrex således:

 

Satellitside

 • Advanced Skyview (ikke Normal Skyview) - menupunktet vil så give mulighed for at skifte til Normal Skyview
 • Orient Sky North (ikke Orient Sky Ahead) - menupunktet giver så mulighed for at skifte til Orient Sky Ahead
 

Kortside

 • Orientering Nord Op (ikke Orientering Kurs Op) - menupunktet vil så give mulighed for at skifte til Orientering Kurs Op
 • Autozoom off - menupunktet vil så give mulighed for at skifte til Autozoom On
 • Vis Waypoints - menupunktet vil så give mulighe dfor at skifte til Gem Wayponts
 

Navigationsside

man kan frit vælge hvilket datafelt, der skal vises forneden. Hvis man skal anvende GPS modtageren sammen med kort abefales det at vise geografisk koordinat (Brd/Lgd) i datafeltet. På illustrationen vises fart (øjeblikkelig hastighed)

 

Trip computer side

Man kan starte med at vælge "default opsætning". Hvis man har et andet behov kan hvert af de 5 datafelter frit vælges blandt en række muligheder, som man kan se i de i alt 4 billeder herunder.

      
 

Setup af Tid

 • 24 timer
 • Paris
 • UTC +1:00
 • Sommertid: Auto
 

Setup Side enheder

 

Setup side System

 • Funktion: Normal
 • Sprog: Dansk

Brug af GPS sammen med kort og koordinater

GPS modtageren kan til enhver tid vise præcise koordinater (indenfor ca. 3-10 meter) for, hvor man er på jordkloden.

Hvis man skal sammenholde GPS modtagerens position med et kort, er det vigtigt at koordinaterne vises på samme måde på GPS modtageren som man kan aflæse på kortet

Tilsvarende, hvis man skal bruge GPS modtageren til f.eks. at finde et punkt, hvor der er lagt en geocache (se www.geocaching.com) er det også vigtigt at man kan indtaste koordinater i GPS modtageren i det format man får dem oplyst.

Man skal derfor sikre sig at GPS modtageren er indstillet til korrekt datum og til korrekt koordinatformat

Datum

De typiske datum man kommer ud for et "Europæisk Datum 1950" (i forbindelse med f.eks. Kort og Matrikelstyrelsens lidt ældre kort) eller WGS84 (i forbindelse med nyere kort fra Kort og Matrikelstyrelsen eller ved geocaching (www.geocaching.com)). Hvis man anvender udenlandske kort kan man støde på mange andre datum. eTrex GPS modtageren kan indstilles til ca 110 forskellige datum. Længere nede på siden viser vi hvor man typisk kan finde datum.

Koordinatformater

De typiske koordinatformater man kan komme ud for er

eTrex GPS modtageren kan indstilles til 28 forskellige koordinatformater. Længere nede på siden viser vi hvor man typisk kan finde koordinatformatet.

Indstilling af datum og koordinatformat

Når man har fundet ud af hvilken datum og koordinatformat man skal anvende, indstilles de på GPS modtagerens setupside, under menupunktet enheder

Hvor finder jeg koordinatformat og datum på et kort.

På kort kan man typisk finde koordinatformat og datum angivet i rammerne af kortet.

Her er et eksempel på et dansk 4 cm kort:

I rammerne på kortet er angivet både nogle grad tal (f.eks. 11o 42' (øst)), og UTM koordinater (670000 E og 6188000 N). Kvadratnettet er tegnet ud for UTM koordinaterne, så hver kvadrat er 1*1 km. Det vil derfor være naturligt at aflæse koordinater som UTM koordinater og man skal indstille GPS modtageren i UTM format.

I bunden af kortet er angivet datum og zone for UTM koordinaterne

Her angives at koordinaterne er baseret på Europæisk Datum. Da kortet er gammelt (fra 1973 - se første billede) er der tale om Europæisk Datum 1950. På nyere kort kan sandsynligvis stå EUREF89 eller WGS84 - som begge betyder WGS84.

Der står også at UTM koordinaterne ligger i zone 32 U.

De fulde UTM koordinater ved Kong Øres grav er derfor (ca) 32U E670480 N6189050.

Hjælpemidler til aflæsning/afsætning af koordinater i kortet

Det kan være til stor hjælp at have en lineal med millimeter streger, når man skal måde koordinater mellem gitterlinierne. Tit er der også en passende lineal på kompasset, der kan anvendes.

www.maptools.com findes der en række specialiserede skabeloner til udmåling i kort i forskellige målestokke. Nogle af dem kan købes online, nogle er til fri download og udskrivning hjemme. Hvis man skriver dem på gennemsigtig folie (til overheads) og laminerer dem i en varmlaminator får man en udmærket robust måleskabelon. Billedet viser en skabelon til aflæsning eller afsætning af koordinater på 4 cm kort. Den skal udskrives så linealen er netop 4 cm lang.

Hvor finder jeg koordinatformat og datum ved geocaching

Alle koordinaterne for geocacher på www.geocaching.com er gemt i datum WGS84.

På hver cache er placeringen angivet både som Grader, Minutter.decimaler og i UTM format:

Der er også mulighed for at downloade koordinaterne til programmet Easygps, og derefter sende dem fra PCen ud til GPS modtageren. Så slipper man for at taste de lange tal ind på GPS modtageren.

Software EasyGPS

Dette program er et gratis program, som bl.a. kan anvendes til

Programmet kan downloades fra www.easygps.com eller fra SetupEasyGPS og kan installeres på en PC.

Nyttige indstillinger og funktioner i programmet

Software GPSUtility

Dette program er et sharewareprogram, som bl.a. kan anvendes til

 1. hente alle waypoints og sporloggen i en GPS modtager og gemme dem i en fil på harddisken. Programmet kan også vise Waypoints og den rute man har gået ovenpå et scannet kort.
 2. Læse waypoints i en fil på harddisken og sende dem til GPS modtageren.
 3. Hente alle waypoints i én GPS modtager og derefter sende dem til en anden (f.eks. hvis man har forberedt et orienteringsløb på én GPS modtager, kan man let kopiere til flere andre).
 4. Man kan indtaste en række waypoints direkte i GPSUtility, og kan derefter sende dem til en eller flere GPS modtagere. Det er meget lettere end at indtaste dem på GPS modtageren, fordi man har et rigtigt tastatur på PC'en.
 5. Hvis man har et skannet kort kan man oprette waypoints ved at klikke på kortet. Derefter kan de sendes til GPS modtageren.

Programmet kan downloades fra www.gpsu.co.uk eller fra gpsu4200setup.exe og kan installeres på en Windows PC.

Nyttige indstillinger og funktioner i programmet

Brug af GPS Utility sammen med et scannet kort

Hvis man har et scannet kort liggende som billede (JPG, BMP el lgn) på sin PC, kan GPS utility vise waypoints og ruter på kortet. Man kan også oprette nye waypoints med de rigtige koordinater bare ved at klikke med musen på kortet.

Som eksempel  ligger der et scannet kort over Radiomarken til download. Du kan hente kortet og gemme det på din harddisk ved at højreklikke her, og vælge "Gem" eller "Save". (Bemærk, at dette kan du øve hjemme før du har hentet GPS modtagerne. Du skal bare starte med at downloade og installere GPS Utility)

Man skal starte med at kalibrere kortet, d.v.s. fortælle GPS Utility, hvor 2 punkter (helst i ca. modsatte hjørner af kortet) præcis ligger. Det kræver at man kender kortets koordinatformater og datum (se nærmere om datum og koordinatformater her).

Kortet der kan downloades er i UTM format med koordinater i zone 33U, og med Europæisk Datum 1950.

Ud fra tallene i rammen af kortet og kvadratnettet (1 km kvadrater) er det let at aflæse koordinaterne for f.eks. kvadratnettets kryds ved den røde og den blå cirkel:

Kalibreringen foregår nu ved

Visning af den tur man har gået på kortet

Hvis man først har kalibreret et kort, er det let at vise en tur man har gennemført med GPS modtageren i hånden, eller at vise de waypoints der er blevet oprettet i GPS modtageren.

Opret nye waypoints på kortet og send dem til GPS modtageren

Aktivitetsforslag

Her er plads til GPS aktiviteter - send f.eks. en beskrivelse til uffe snabel-a 2lyngby.dk, så vil han lægge det ind på siden.

Links

Hvis du vil vide mere om forskellige emner vedrørende GPS modtagere, kort, koordinatsystemer og programmer til GPS brug er her nogle links. Nye links modtages gerne af webredaktøren (uffe snabel-a 2lyngby.dk).

Generelt om GPS

Kort og koordinatsystemer

Geocaching

Software

Måleskabeloner til kort i forskellige målestokke 

Webdesign

Dette website indeholder komponenter fra